icratek

📺 Tv Yayın Akışı için Aşağıdaki Görsele Tıklayın 📺

icra tek giriş linkini ve icratek online giriş sistemini paylaşacağız

uets uyapile ilgili olarak avukatların sıklıkla kullandıgı tbb icra tek altyapısı sitesi fiyatı ve icra tek girişi hakkında vekalet ücreti hesaplama yapılabilen barolar birliği tbb hesaplama sistemi üzerine geniş bir altyapıya sahiptir.

icra tek sitesi hakkında bilgiler, barokart nedir, barokart nasıl temin edilir? barokart nasıl yeniden çıkartılır ile ilgili haberler, son icra haberleri tbb yani türkiye barolar birliği online icra takip sistemi hakkında son gelişmeleri icra dosyaları sistemi...
ıcra tek nedir?

ıcra tek ücretli mi?
ıcra takibi nasıl yapılır?
karartek ücretli mi?
ıçtihat nedir hukuk terimi?
uhap ne demek?
ıcra takibi nereden başlatılır?
ıcra takibi başlatmak için ne yapmalıyım?
tebligat geldikten sonra ne zaman haciz gelir?tbb e imza ile de türkiye barolar birliği online icra takip sistemi tbb e imza özelliğini kullanmanız için mükemmel bir yol izleyebilirsiniz.

icratek fiyat en iyi icra programı tbb icrapro icra net uyap avukat icra programı demo tbb hesaplama yapabilirisniz.

tbb e imza nedir?
tbb e imza, türkiye barolar birliği kuralları çerçevesinde kriterlerini benimsemiş ve elektronik ortamda geçerli olan imza çeşididir.

icratek nedir, hangi icra işlemleri ve icra sorguları yapılmaktadır sizlere geniş kapsamlı bilgi vereceğiz. en uygun icradan araba, icradan ev, icradan arsa ve tarla bilgileri mevcuttur.

icratek - tbb yani türkiye barolar birliği online icra takip sistemi olarak internet ortamında icralarla ilgili ilanalrın paylaşıldığı sanal bir platformdur.

ayrıca "icratek türkiye barolar birliği tarafından avukatlar için özel olarak hazırlanmış bir online icra takip sistemidir." şeklinde kendi misyonunu tanımlamaktadır.

icratek kullanım kılavuzu
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.

icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.
türkiye barolar birliği

icratek kullanım kılavuzu

“icratek menüler”

icratek kullanım kılavuzu 1

icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

ı. icratek menüler

a. ana menü

1. takip sihirbazı
icra takibi hazırlamanın en hızlı ve kolay yolu olan “takip sihirbazı” ile
ilgili açıklamalara bu kullanım kılavuzunun ikinci bölümünden (ıı.takip
sihirbazı) ve “takip sihirbazı nedir?” başlıklı ayrı kullanım kılavuzu
metninden de ulaşılabilir.

2. takip listesi
takip hazırlanmaya başlanılan takiplerin listesinin görüleceği bölüm olan
takip listesi ile ilgili açıklamalara bu kullanım kılavuzunun üçüncü bölümünden
(ııı.takip listesi) ve “takip listesi” başlıklı ayrı kullanım kılavuzu metninden
de ulaşılabilir.

3. listeler
a) müvekkiller;
müvekkiller sorgulandığında “alacaklılar listesi” başlıklı bir liste
görüntülenir.

bu listede daha önce müvekkil olarak kaydı yapılmış alacaklıların “alacaklı tipi”,
“tc/vergi no”, ”ad soyad/kurum adı”, “telefon numarası” ve “il/ilçe” bilgilerini
içeren sütunlar bulunmaktadır. listeden “yeni alacaklı tanımla” butonuna
basılarak “takip sihirbazı” ile ilgili açıklamalarda yer alan “alacaklı bilgileri”
ekranına ulaşılmakta ve yeni alacaklı/müvekkil kaydı yapılabilmektedir.

b) borçlu listesi
borçlu listesi sorgulandığında “borçlular listesi” başlıklı bir liste
görüntülenir. bu listede daha önce kaydı yapılmış borçluların “adı soyadı”, “borçlu tipi”, “taraf”, ”işlemler” bilgilerini içeren sütunlar bulunmaktadır.
listeden “yeni borçlu tanımla” butonuna basılarak “takip sihirbazı” ile ilgili
açıklamalarda yer alan “borçlu bilgileri” ekranına ulaşılmakta ve yeni borçlu
kaydı yapılabilmektedir.

icratek kullanım kılavuzu 2

icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

c) ofis avukatları;
ofis avukatları aynı büroda birlikte çalışan avukatların kaydedilebilmesi
için oluşturulmuş bir alandır. ofis avukatları açıldığında daha önceden
kaydedilmiş avukatların “adı”, “soyadı”, “kayıtlı olduğu baro”, “durum”,
“işlemler” sütunlarından oluşan bir liste görüntülenmektedir.

bu ekrandan yeni avukat kaydedilmesi de mümkündür.
listede yer alan “durum” kayıtlı avukat için “aktif / pasif”, “yetkili avukat”,
“imza avukatı” olup olmama durumlarını belirler. imza avukatı hazırlanan
belgelerde imzası açılacak ve belgeleri imzalayacak avukatı belirtir ve yetkili
avukat tarafından değiştirilebilir.

d) hacizlerim

kullanım kılavuzunda icra takip kartı içerisinde “haciz ve satışlar” için
yapılan açıklamalar ana menüdeki “haciz listesi” için de geçerlidir. burada tüm
föyler için kaydedilen hacizler görüntülenebildiği gibi yine “göster”, “değiştir”,
“satış düzenle”, “sil” işlev butonları ile jayıtlı haciz üzerinde işlem yapmak da
mümkündür.

e) satış listeleri

kullanım kılavuzunda icra takip kartı içerisinde “haciz ve satışlar” için
yapılan açıklamalar ana menüdeki “satış listesi” için de geçerlidir. burada tüm
föyler için kaydedilen satışlar görüntülenebildiği gibi yine “göster”, “değiştir”, “sil” işlev butonları ile kayıtlı satış üzerinde işlem yapmak da mümkündür.
f) notlarım
kullanım kılavuzunda icra takip kartı içerisinde “son girilen notlar” için
yapılan açıklamalar ana menüdeki “not listesi” için de geçerlidir. burada tüm
föyler için kaydedilen notlar görüntülenebildiği gibi yine “göster”, “değiştir”, “sil”
işlev butonları ile kayıtlı not üzerinde işlem yapmak da mümkündür.

icratek kullanım kılavuzu 3

icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

g) dava listeleri

icra takip kartı menüsünde “işlemler” içerisindeki “dava işlemleri” ile
kaydedilen davalar tüm föyler için bu alanda sorgulanabilmektedir. burada tüm
föyler için kaydedilen davalar görüntülenebildiği gibi yine “göster”, “değiştir”, “sil” işlev butonları ile kayıtlı dava üzerinde işlem yapmak da mümkündür.

h) tebligatlar

icra takip kartı menüsünde “işlemler” içerisindeki “tebligat” ile
kaydedilen tebligatlar tüm föyler için bu alanda sorgulanabilmektedir. burada
tüm föyler için kaydedilen tebligatlar görüntülenebildiği gibi yine “göster”,
“değiştir”, “barkod sorgula”, “sil” işlev butonları ile kayıtlı tebligat üzerinde
işlem yapmak ve ebligat sonucunu sorgulamak da mümkündür.

4. araçlar

a) hesaplama aracı
takip listesi menüsünde “faiz hesaplama” için yapılan açıklamalar
hesaplama
aracı için de geçerlidir. hazırlanan bir icra takibine bağlı olsun ya da olmasın
bir alacağa ilişkin faiz miktarını hesaplamak için “faiz hesapla” ekranı
kullanılabilir.

b) dilekçe örnekleri
takip listesi menüsünde yer alan “dilekçe örnekleri” içinde yer alan
dilekçeler,

icra takip kartı içinde yer alan ve içinde bulunulan icra takibine ilişkin verilerin
otomatik olarak getirildiği dilekçelerin boş (veri işlenmemiş) şekilleridir. icratek
üzerinde 100’ ün üzerinde talep, müzekkere, dilekçe ve örnek bulunmaktadır.

icratek kullanım kılavuzu 4
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

c) ilgili mevzuat
icratek ile çalışırken başka mevzuat kaynaklarına giderek vakit kaybı
doğmasını önlemek için, özellikle icra hukuku ile ilgili mevzuata program
içinden de ulaşmak mümkündür.
bu sayede

d) standart faiz listesi
takip listesi menüsünde “standart faiz listesi” için yapılan
açıklamalar burada da geçerlidir.

e) özel faizler
takip listesi menüsünde “özel faizler ü” için yapılan açıklamalar
burada da geçerlidir.

f) log listesi
icratek kullanıcılarının program üzerinde yaptığı işlemlerin ve
hareketlerin sisteme girişten başlamak üzere, kaydın tutulduğu tarih ayracı ile,
“sıra”, “saat”, “açıklama” ve “düzenleyen” sütunlarında yer alan bilgilerle
kaydının tutulduğu alandır. bu şekilde sistemde kayıtlı verilerde yapılan
değişiklikler ve değişiklik ya da kaydı yapan kişinin kim olduğu, değişiklik
zamanı, değişikliğin yapıldığı dosya gibi bilgiler sürekli sorgulanabilmektedir.

g) duyurular
sistemin geneli ile ilgili değişiklik, güncelleme gibi konulara ilişkin
duyurular bu bölümden izlenebilir.

h) talep listesi
takip listesi menüsünde “talep ve öneriler” için yapılan açıklamalar
burada da geçerlidir.

icratek kullanım kılavuzu 5
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

b. takip listesi menüsü

1. takip işlemleri

a) takip sihirbazı
icra takibi hazırlamanın en hızlı ve kolay yolu olan “takip sihirbazı” ile ilgili
açıklamalara bu kullanım kılavuzunun ikinci bölümünden ve “takip sihirbazı
nedir?” başlıklı ayrı kullanım kılavuzu metninden de ulaşılabilir.

b) takip listesi
takip hazırlanmaya başlanılan takiplerin listesinin görüleceği bölüm olan
takip listesi ile ilgili açıklamalara bu kullanım kılavuzunun üçüncü bölümünden
(ııı.takip listesi) ve “takip listesi” başlıklı ayrı kullanım kılavuzu metninden
de ulaşılabilir.

c) toplu işlemler

takip listesi menüsünden ulaşılabilen “toplu işlemler” ekrana takip
listesinde yer alan takiplerin listesini getirmektedir;

resim 1 - toplu çıktı ekranı
ekrana gelen takip listesinin sol üst köşesinde yer alan “sayfa”
seçeneğinden ekranda listelenmek istenilen takip sayısı 5 – 10 – 15 – 20 – 50
takip olarak belirlenebileceği gibi, tüm takiplerde tek ekranda listelenebilir.
icratek kullanım kılavuzu 6

icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.
öncelikle takip kaydına ait satırın başındaki “föy no” sütununda yer alan
kutucuk işaretlenmek suretiyle toplu çıktı işlemi yapılacak takipler belirlenir.
bundan sonra toplu olarak alınmak istenen çıktı türüne ilişkin yazdır butonuna
basılarak toplu örnekleri içeren dosya kullanılan bilgisayara indirilir. word
dosyalarına ait örnekler bilgisayarın indirilenler klasörüne (“wordpack” isimli bir
klasör halinde) indirilir.

2. sms hizmetleri

a) hızlı sms gönder
- hızlı sms gönder ekranı - hızı sms gönderme ekranından istenilen telefon numarasına ya da
telefon numaralarına kısa mesaj gönderilebilir. kısa mesaj gönderilecek kişi ya
da gruplar daha önce telefon defterine kaydedilmiş kişiler ve numaralar
arasından seçilebileceği gibi, “hızlı sms gönder” ekranının alt kısmında yer
alan “rehbere hızlı kişi ekle” bölümünden yeni kişi de hem rehbere hem de
kısa mesaj listesine eklenmek üzere kaydedilebilir.

icratek kullanım kılavuzu 7
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.

icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

b) gönderen adı tanımla
kısa mesajlar 11 karakterden oluşan bir gönderen adı ile
gönderilmektedir.

kullanıcının adı ve soyadından oluşan gönderen adı seçeneklerine “gönderen
adı tanımlama” başlığı altından ulaşılabilir. bu ekrandaki listede yer alan
gönderen adlarından istenilen bir tanesi satır sonunda yer alan işlev butonuna
basılarak “aktif” hale getirilebilir. bu şekilde, mesajı alan kişinin telefonunda,
seçilen gönderici adından gönderildiği bilgisi görünebilir.

c) sms geçmişi
sistem üzerinden gönderilmiş olan kısa mesajların kaydı
sorgulanabilmektedir.

sms geçmişi sorgulandığında “sms gönderim listesi” adıyla bir liste
görüntülenecektir.

- sms gönderim listesi - bu listede “gönderme zamanı”, “mesaj durumu”, “mesaj”, “işlemler”
sütunlarında gönderilmiş olan kısa mesaja ilişkin detay bilgileri bulunmaktadır.

d) telefon defteri

- telefon defteri - telefon defterine eklenecek kişilerin adı- soyadı ve cep telefonu
bilgilerinin kaydedilmesi ve bir gruba dahil edileceklerse gruplarının
belirlenmesi yeterlidir.

icratek kullanım kılavuzu 8

icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

3. faiz işlemleri

a) faiz hesaplama
hazırlanan bir icra takibine bağlı olsun ya da olmasın bir alacağa ilişkin
faiz miktarını hesaplamak için “faiz hesapla” ekranı kullanılabilir.

- faiz hesaplama ekranı - faiz hesaplamasını yapabilmek için, “faiz başlangıç tarihi”, faiz bitiş
tarihi”, “asıl alacak”, “faiz tipi” bilgileri girilmek suretiyle hesapla butonuna
basıldığında “faiz tutarı” ve “toplam tutar” rakamları alınabilir.

b) standart faiz listesi
sistemde kayıtlı standart faizlerin listesi, faiz oranları, geriye doğru uygulandığı
dönemler ve bu dönemlerde uygulanan oranların listesi buradan alınabilir.

c) özel faizler
özel faizler menüden sorgulanabilir. takip sihirbazı ile ilgili
açıklamalarda da belirtildiği üzere, sorgulandığında görüntülenebilen özel
faizler takip hazırlama sırasında özel faiz listesinden seçilebilmektedir.

- özel faiz görüntüleme ekranı -

icratek kullanım kılavuzu 9
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.

icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.
özel faizlerin sorgulandığı ekrandan aynı zamanda yeni faiz tanımlamak da
mümkündür. yeni faiz tanımlamak için açılan ekrana, “faiz adı”, “faiz türü”,
“başlangıç tarihi”, “bitiş tarihi”, “faiz oranı” bilgilerinin girişinin yapılaması
gerekmektedir.

- özel faiz kaydetme ekranı - bu bilgilerin girilmesinden sonra “faiz oranını kaydet” butonuna
basılarak özel faiz kaydedilmiş olur ve takip girişi sırasında “takip öncesi faiz” ya da “takip sonrası faiz” oranı olarak kullanılabilir.

4. araçlar

a) öneri ve talepler
sistemle ilgili talep ve öneriler, icratek kullanımı ile sorulmak istenilen
sorular, programın kullanımı sırasında karşılaşılan sorunlar “öneri ve talepler” modülünü kullanılarak iletilebilir. buradan iletilecek talep, öneri ya da hata ve sorunlar da 24 saat destek
kapsamında en kısa sürede cevaplanacaktır.

icratek kullanım kılavuzu 10
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

b) kullanıcı bilgileri
kullanıcı bilgileri’ nde üyeliği aktif hale getirilen avukatın, sistemdeki
bilgileri (tc kimlik no, telefon numarası, e-posta adresi, üyelik durumu)
genel bilgiler başlığında yer alırken, kullanıcı avukatın sahip olduğu kredi ve
kullanım süresi bitiş tarihi de görülebilir.

c) ofis avukatları
ofis avukatları aynı büroda birlikte çalışan avukatların kaydedilebilmesi
için oluşturulmuş bir alandır. ofis avukatları açıldığında daha önceden
kaydedilmiş avukatların “adı”, “soyadı”, “kayıtlı olduğu baro”, “durum”,
“işlemler” sütunlarından oluşan bir liste görüntülenmektedir.
bu ekrandan yeni avukat kaydedilmesi de mümkündür.

listede yer alan “durum” kayıtlı avukat için “aktif / pasif”, “yetkili avukat”,
“imza avukatı” olup olmama durumlarını belirler. imza avukatı hazırlanan
belgelerde imzası açılacak ve belgeleri imzalayacak avukatı belirtir ve yetkili
avukat tarafından değiştirilebilir.

d) kredi yükleme
sistem üzerinden sms gönderimi, tc kimlik numarası ile telefon
numarası sorgulaması, tc kimlik numarasına sms gönderimi işlemleri için
kullanılabilecek kredinin yüklenebileceği alandır.

5. yardım
a) kullanım kılavuzları
icratek kullanımı ile ilgili sorunlarınıza yardımcı olmak ve kullanım
sırasındaki sorularınıza hemen cevap alabilmeniz için oluşturulmuş metinlerdir.
kullanım kılavuzunun tamamına tek defa da ulaşılabileceği gibi, ihtiyaç duyulan
konuyu hızlı aramadan sorgulayarak doğrudan ilgili metne de gidilebilir.

b) kullanım videoları
icratek kullanımı ile ilgili sorunlarınıza yardımcı olmak ve kullanım
sırasındaki sorularınıza hemen cevap alabilmeniz için oluşturulmuş
görüntülerdir.

icratek kullanım kılavuzu 11
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.

icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

c. icra takip kartı menüsü

1. takip menüsü

a) takip detayı
takip detayı butonu ekranı ilgili föyün icra takip kartına
yönlendirecektir.

b) müvekkil hesabı
kayıtlı takip için avukatın müvekkili ile olan hesabına dayanak
oluşturmak üzere müvekkil hesabı modülü oluşturulmuştur.
- müvekkil hesabı ekranı - müvekkil hesabı, avukatın müvekkili ile olan vekalet ücreti, avans
eşitlemesi gibi hesaplarını tutarken, aynı zamanda “alınan avanslar” ve
“yapılan ödemeler” alanlarıyla müvekkilden takip için alınan gider avanslarının
ve müvekkile borçludan yapılan kısmi tahsilatlar halinde yapılan ödemelerin
kaydının tutulduğu tek ekrandır. bu ekrana sadece föy içerisine girilerek, icra
takipkartı açılarak ulaşılabilir.

2. tanımlar / kartlar

a) alacaklılar;
icra takip kartı açılan takibin, alacaklılarının ve bilgilerinin görüntülendiği
bu ekran için ana menü ve takip sihirbazında yer verilen açıklamalar geçerlidir.
bu ekranda da “göster”, “değiştir”, “sil” işlev butonları ile işlem ve sorgulama
yapmak mümkündür.

b) borçlular;
icra takip kartı açılan takibin, borçlularının ve bilgilerinin görüntülendiği
bu ekran için ana menü ve takip sihirbazında yer verilen açıklamalar geçerlidir.
bu ekranda da “göster”, “değiştir”, “sil” işlev butonları ile işlem ve sorgulama
yapmak mümkündür.

icratek kullanım kılavuzu 12
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.

icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

3. işlemler

a) haciz işlemleri;
ekranın ilk bölümü haciz bilgilerine ayrılmış bölümdür. dosya gereği
yapılan haczin kaydedilmesi için “yeni haciz” butonuna basılarak açılacak
ekrandaki bilgilerin doldurulması ve kaydedilmesi gerekmektedir.

- haciz bilgileri ekranı - görüldüğü üzere, haciz bilgileri ekranında; - borçlu
- haciz tipi - haciz tarihi - icra dairesi - dosya numarası - mal - teslim yeri - değer
- not

alanlarına haciz işlemiyle ilgili verilerin girilmesi ve kaydedilmesi
gerekmektedir. borçlu, hakkında haiz işlemi uygulanan borçlunun listeden
seçilmesi ile seçilebilir. haciz tipi, haciz işleminin esas dosyada mı, talimat
dosya ile mi yapıldığı bilgisini içerir.

haciz tarihi, haciz işleminin yapıldığı tarihtir.

icratek kullanım kılavuzu 13
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.

icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.
icra dairesi ve dosya numarası, haczin yapıldığı dosyanın numarası ve icra
dairesi bilgilerinin girişinin yapılmasını gerektirir.
haczedilen mal, ekrandaki seçenekler arasından seçilebilir.
teslim yeri, haczedilen malın teslim edildiği yerin ekrandaki seçenekler
arasından berlirlenmesi ile girilir.

haczedilen malın değeri “değer” alanına girilmelidir.
haciz işlemiyle ilgili notlarınızı yazabileceğiniz bir alan bulunmaktadır.
bu alana girişi yapılacak notlar haczin kaydedilmesi ile birlikte “son girilen
notlar” alanına da otomatik olarak kaydedilmiş olur.

ancak haciz işlemiyle ilgili notun borçluyla görüşme, tahsilat,
haczedilen malın muhafaza altına alınması gibi uyarı gerektiren durumlardan
olması halinde buradaki notun doğrudan menüde yer alan notlar bölümüne
kaydedilmesi veya daha sonra not için “hatırlatma” ayarlanması, icratek
tarafından hatırlatma alabilmek için gereklidir.

- kayıtlı haciz ekranı -

icratek kullanım kılavuzu 14
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

b) satış işlemleri;
kayıtlı haciz ekranındaki haciz kaydının yanında yer alan tutuncu butona
basılarak, haciz kaydıyla ilgili “satış bilgileri” ekranı açılabilir.

- satış bilgileri ekranı - görüldüğü üzere, satış bilgileri ekranında; - haciz no
- satış talimat tarihi - satış tarihi 1
- satış tarihi 2
- satış sonucu
- satış tutarı - itiraz tarihi - not
alanlarına satış işlemiyle ilgili verilerin girilmesi ve kaydedilmesi gerekmektedir.

- haciz no, satışa aktarımı yapılan haczin numarası olacaktır. - satış talimat tarihi talimatla yapılacak satışlar için talimatın yazıldığı tarihi, - satış tarihi 1, 1.arttırma tarihi, - satış tarihi 2, 2.arttırma tarihi, - satış sonucu satış sonucunda hacizli malın satılıp satılmadığı,

icratek kullanım kılavuzu 15
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

- satış tutarı satılan malın ihale edildiği tutarı, - itiraz tarihi satışa itiraz varsa tarihinin girilmesini gerektirmektedir. - satış işlemiyle ilgili notlarınızı yazabileceğiniz bir alan bulunmaktadır. bu alana
girişi yapılacak notlar haczin kaydedilmesi ile birlikte “son girilen notlar”
alanına da otomatik olarak kaydedilmiş olur. - ancak satış işlemiyle ilgili notun borçluyla görüşme, yeniden haciz, ihalenin
feshi kaynaklı itirazlar ve takibi gibi uyarı gerektiren durumlardan olması
halinde buradaki notun doğrudan menüde yer alan notlar bölümüne
kaydedilmesi veya daha sonra not için “hatırlatma” ayarlanması, icratek
tarafından hatırlatma alabilmek için gereklidir.

- kayıtlı haciz ve satış ekranı - görüldüğü üzere, icratek ile birden fazla haciz ve satış kaydı girilmesi, bu haciz
ve satışlar için özel notlar eklenmesi, bu notlara hatırlatma ayarlanması
mümkündür. bunun yanında sistem hacze gidilebilecek tarih (kesinleşme tarihi),
haczin düşme tarihi, satış isteme tarihi gibi yasal sürelere ilişkin olarak hatırlatma
ayarlanmadan da uyarı vermektedir.

icratek kullanım kılavuzu 16
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.


c) dava işlemleri
“dava işlemleri” takibe bağlı davaların kaydı için oluşturulmuştur.

- dava işlemleri ekranı - görüldüğü üzere ekranda dava ile ilgili föy no, dava türü, tarih,
mahkeme, davalı, dava sonucu, dava dosya no bilgilerinin sorgulanabildiği
sütunlar bulunmaktadır. aynı ekrandan yeni dava girişi yapılması da
mümkündür.
- yeni dava tanımlama ekranı - yeni dava tanımla ekranındaki bilgilerin doldurulması gerekmektedir.
bu şekilde tanımlanarak kaydedilen dava, ana menüdeki dava listelerinden de
sorgulanabilir.


icratek kullanım kılavuzu 17
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

d) notlar
notlar ekranında föye ilişkin tüm notlar sorgulanabilir. aynı zamanda
mevcut notlar için “göster”, “değiştir”, “sil” işlev butonları ile işlem de yapılabilir.


- not listesi ekranı - aynı ekrandan yeni not girişi de mümkündür. yeni not tanımla butonu
ile aşağıdaki ekran açılacaktır.
- yeni not tanımlama ekranı - görüldüğü üzere, bu ekranda yeni not tanımlanırken nota hatırlatma
eklemek ve sistemin hatırlatma gününde not konusunda uyarı vermesini
sağlamak da mümkündür.

icratek kullanım kılavuzu 18

icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

e) tebligat
tebligat ekranında föye ilişkin tüm tebligatlar sorgulanabilir. aynı
zamanda mevcut tebligatlar için “göster”, “değiştir”, “sil” işlev butonları ile
işlem de yapılabilir.


tebligat listesi ekranı - aynı ekrandan yeni tebligat girişi de mümkündür. yeni

tebligat tanımla
butonu ile açılan ekranda; - borçlu


- tebligat tipi - tebliğ tarihi - tebliğ durumu
- gideceği yer
- mal beyanı - itiraz durumu
- barkod
bilgilerin girişinin yapılabilmektedir. girilen verilere göre system takip türü de
dikkate alınarak “kesinleşme tarihi”, “son ödeme tarihi” hesaplamalarını
yaparak tarihleri otomatik olarak görüntüleyecektir.
tebligatın yapılamadığı verisi girilirse, sistem yeni tebliğ adresi için
“gideceği yer” alanını, “mal beyanı var” verisi girilirse, system mal beyanı tarihi
ve açıklaması alanlarını, “itiraz var” verisi girilirse, itiraz tarihi ve itiraz
açıklaması alanlarını giriş yapılabilmesi için açacaktır.

icratek kullanım kılavuzu 19
icratek programı marka hakkı tbb’ ye aittir.
icratek programı ard grup tarafından avukatlarımıza özel olarak hazırlanmıştır.

f) loglar
föy üzerinde yapılan işlemlerin ve hareketlerin kaydının tutulduğu tarih
ayracı ile, “sıra”, “saat”, “açıklama” ve “düzenleyen” sütunlarında yer alan
bilgilerle kaydının tutulduğu alandır.
bu şekilde icra takip kartı (föy) üzerinde yapılan değişiklikler ve
değişiklik ya da kaydı yapan kişinin kim olduğu, değişiklik zamanı gibi bilgiler
sorgulanabilmektedir.

4. çıktılar

a) uyap
bu alan çalışmaları devam eden uyap entegrasyonu için hazırlanmıştır.
entegrasyon süreci tamamlandığında “ödemeler” başlığında takibe
ilişkin harçların hesaplanması, “barokart ile uyap’ a bağlan” ile harç
ödemelerinin barokart ile yapılması, “belgeler” alanı ile de takibe ilişkin
dosyaların (.xml, .udf, takip dayanağı belge suretleri) uyap’ a gönderilmesi
işlemleri yapılabilecektir.

b) dilekçeler
dilekçeler bölümünde hemen hemen tamamı icra takip kartı verilerini
otomatik olarak alan, sistemde olmayan verilerin girileceği yerleri farklı renkle
gösteren 100’ ün üzerinde talep dilekçesi, müzekkere, icra örneği, dava
dilekçesi örnekleri bulunmaktadır. icra takip kartı menüsünde dilekçeler hem
verileri otomatik olarak yazılmış şekliyle ya da boş bir şekilde bilgisayara
indirilerek üzerinde istenilen değişiklik yapılmak suretiyle kullanılabilir.

    Youtube Video Sonuçları

    Online Film İzle - HD Yerli Film Seyret, Online Türkçe Dublaj Altyazılı Yabancı Sinema İzle Full HD Tek Parça 720p Seyret


  • 0
  • 0
icratek ile ilgili güzel bir içerik olmuş tebrikler
  • 0
  • 0
icratek alanında geçeekten çok iyi. sistem stabil ve ihtiyaca yönelik yapılmış
  • 0
  • 0

Tv Yayın Akışı  - Atv - Star Tv - Showtv - Fox- TV8- Trt 1- Tv100- Cnn Türk - Habertürk - Halk Tv - Ülke Tv - Ntv - Tvnet - Trt Çocuk - Yaban Tv - Beinsport - Fb Tv - Gs Tv - A2 Tv - Anews - 360 Tv - Cartoon Network - Trt Spor Yıldız - Trt Kurdi Tv - Tele 1 Tv

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Mediasozluk.com | Türkiye'nin En Büyük Güncel İnteraktif Media Sözlüğü sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Media Sözlük - Format - Künye - İletişim - Canlı Tv izle tv yayın akışı - dizi izle - Medya Sözlük
Yukarı Çık