alüvyon

📺 Tv Yayın Akışı için Aşağıdaki Görsele Tıklayın 📺

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "alüvyon" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."alüvyon" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

alüvyon nedir, alüvyon ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

alüvyon nedir? alüvyon ne demek, alüvyon eş anlamlısı, alüvyon anlamı, alüvyon açıklaması, alüvyon ile ilgili bilgi, alüvyon kelimesinin anlamı, alüvyon hakkında bilgi, alüvyon kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, alüvyon sözcüğü ne anlama gelmektedir, alüvyon kelimesinin eş anlamlısı, alüvyon wikipedia, alüvyon sözcüğünün eş anlamlıları...

alüvyon nedir? alüvyon ne demek?
alüvyon nedir? alüvyon ne demek? alüvyon kelimesinin eş anlamlısı

alüvyon nedir? alüvyon ne demek, alüvyon eş anlamlısı, alüvyon anlamı, alüvyon açıklaması, alüvyon ile ilgili bilgi, alüvyon kelimesinin anlamı, alüvyon hakkında bilgi, alüvyon kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, alüvyon sözcüğü ne anlama gelmektedir, alüvyon kelimesinin eş anlamlısı, alüvyon wikipedia, alüvyon sözcüğünün eş anlamlıları...
alüvyon kelimesinin anlamı nedir? (tdk)
alüvyon
isim fransızca alluvion 1. isim akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil vb. çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
<!--
google_ad_client = "pub-6573780905587089";
/* 728x15, oluşturulma 15.04.2011 */
google_ad_slot = "4509383153";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script> </center>

alüvyon kelimesine yakın ve eş anlamlı kelimeler (sözcükler) varsa yazılır
()

alüvyon kelimesinin diğer anlamları varsa yazılır

alüvyon wikipedia varsa yazılır
alüvyon alüvyon , akarsu lar tarafından taşınan kil , kum , çakıl gibi kütle parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere ... 2 kb (128 kelime) - 17:08, 13 şubat 2012 alüvyon yelpazesi alüvyon yelpazesi, tortuların herhangi bir su akıntısı ile taşınması sırasında ortaya çıkan bir kesinti nedeniyle akıntının ağzında biriken ... 3 kb (307 kelime) - 02:18, 13 kasım 2011 alüvyal set gölü alüvyal set gölleri, alüvyon larla akarsuyun önünün kapanması sonucu oluşur. bafa gölü köyceğiz gölü mogan gölü eymir gölü uzungöl ... 240 b (22 kelime) - 03:49, 14 ağustos 2010 allianoi bitki örtüsü ile bağlantılı olarak yaklaşık 40-60 yıl arasında ömrü olduğu düşünülen barajın gölet alanında bu süre zarfında alüvyon birikecek. ... 14 kb (1.721 kelime) - 10:06, 14 ocak 2012 rosario rosario limanı sürekli bir alüvyon birikimi tehdidi altında olduğundan periyodik olarak bu alüvyon tabakası kaldırılmak durumundadır. ... 4 kb (297 kelime) - 02:30, 8 ocak 2012 menderes daha çok alüvyon lu malzemelerle kaplı zeminlerde ortaya çıkan menderesler, sağa ve sola dolanarak akışlarını alüvyon vadisinin eğimine ... 3 kb (308 kelime) - 08:44, 30 ocak 2012 sivaslı ovası tekrar oynaması diğer taraftan da aşınım nedeniyle alçalan kısımlara alüvyon ların dolması sonucu günümüzdeki sivaslı ovası meydana gelmiştir. ... 881 b (104 kelime) - 18:05, 24 ağustos 2010 myra akdağ (massikytos) sırası ve ege denizi arasında demre çayı (myros) tarafından taşınan toprakla oluşmuş verimli alüvyon ovasına kurulmuştur. ... 7 kb (736 kelime) - 06:26, 13 şubat 2012 ova ovaları (alüvyonlu düzlük) uzun süreler boyunca dağlardan gelen nehirlerin biriktirdiği alüvyon lu topraklarla oluşmuş yeryüzü şekilleridir. ... 2 kb (127 kelime) - 10:18, 30 ocak 2012 enez önceleri deniz kenarında olan şehir, meriç nehrinin alüvyon sürüklemesi sonucunda kıyıdan uzaklaşmış; şu an 4 km içerde kalmıştır. ... 6 kb (752 kelime) - 20:32, 3 şubat 2012 manyas kuşgölü yataklarını tıkamaları sonucunda uluabat ve kuş gölleri'nin oluştuğunu; her iki gölün de tipik birer alüvyon set gölü olduklarını öne sürmektedirler. ... 4 kb (524 kelime) - 19:49, 3 nisan 2011 küçük menderes küçük menderes'in alüvyon getirip kıyı çizgisinden sürekli olarak ilerlemiş olması neticesinde, ilk çağların en önemli liman şehirlerinden ... 2 kb (191 kelime) - 15:30, 3 ağustos 2011 kalahari çölü toprak genelde kızıl renkli yumuşak kumlu olup, eski nehirlerin getirdiği alüvyon lar bulunur. bu alüvyonlar sıcakta sertleşerek yağan ... 4 kb (271 kelime) - 23:25, 23 ocak 2012 philae yüzyılın başlarında oluşan baraj gölünün altında kalmadan önce, alüvyon la kaplı 150 m x 460 m boyutlarındaki granit ada nil'in en taşkın ... 6 kb (703 kelime) - 01:24, 24 ocak 2012 mogan gölü alüvyon birikimini arkasında oluşmuştur, gölün suyu hafif tuzludur. eymir gölü ile bağlantılıdır. mogan gölü çevresi rekreasyon alanı ... 2 kb (239 kelime) - 15:38, 9 mayıs 2011 köyceğiz gölü gölün, önü alüvyon larla tıkanmış eski bir körfez den türediği sanılmaktadır. hemen her zaman sakin olan gölde, yılın 8 ayında su kayağı ... 1 kb (149 kelime) - 21:08, 29 ekim 2011 suğla gölü yağışlı yıllarda alanı iyice genişlemekte kurak yıllarda ise göl kurumakta ve alüvyon lu göl tabanı ortaya çıkarak, iyi bir tarım alanı ... 431 b (43 kelime) - 18:27, 23 aralık 2011 uşak ovası bölgede önemli fay lara pek rastlanmamıştır. dsi 'nin etüdlerinde de alüvyon altında herhangi bir fay saptanmamıştır. kategori:türkiye'deki ... 965 b (111 kelime) - 19:41, 24 ağustos 2010 marmara gölü doğu kısmı gediz ovasına, kuzeybatı kısmı akhisar ovasına açık olup, buralardan alüvyon setleriyle ayrılır. bu durum, marmara gölüne ... 1 kb (154 kelime) - 14:35, 15 aralık 2010 banaz ovası daha sonra banaz çayı 'nın getirdiği alüvyon larla dolanarak bugünkü halini almıştır. kategori:türkiye'deki ovalar kategori:uşak ilindeki ... 512 b (58 kelime) - 19:41, 23 temmuz 2009
alüvyon kelimesinin diğer kullanımları

alüvyon kelimesine yakın ve eş anlamlı kelimeler (sözcükler) varsa yazılır
()
alüvyon kelimesinin diğer anlamları varsa yazılır

alüvyon wikipedia varsa yazılır
alüvyon alüvyon , akarsu lar tarafından taşınan kil , kum , çakıl gibi kütle parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere ... 2 kb (128 kelime) - 17:08, 13 şubat 2012 alüvyon yelpazesi alüvyon yelpazesi, tortuların herhangi bir su akıntısı ile taşınması sırasında ortaya çıkan bir kesinti nedeniyle akıntının ağzında biriken ... 3 kb (307 kelime) - 02:18, 13 kasım 2011 alüvyal set gölü alüvyal set gölleri, alüvyon larla akarsuyun önünün kapanması sonucu oluşur. bafa gölü köyceğiz gölü mogan gölü eymir gölü uzungöl ... 240 b (22 kelime) - 03:49, 14 ağustos 2010 allianoi bitki örtüsü ile bağlantılı olarak yaklaşık 40-60 yıl arasında ömrü olduğu düşünülen barajın gölet alanında bu süre zarfında alüvyon birikecek. ... 14 kb (1.721 kelime) - 10:06, 14 ocak 2012 rosario rosario limanı sürekli bir alüvyon birikimi tehdidi altında olduğundan periyodik olarak bu alüvyon tabakası kaldırılmak durumundadır. ... 4 kb (297 kelime) - 02:30, 8 ocak 2012 menderes daha çok alüvyon lu malzemelerle kaplı zeminlerde ortaya çıkan menderesler, sağa ve sola dolanarak akışlarını alüvyon vadisinin eğimine ... 3 kb (308 kelime) - 08:44, 30 ocak 2012 sivaslı ovası tekrar oynaması diğer taraftan da aşınım nedeniyle alçalan kısımlara alüvyon ların dolması sonucu günümüzdeki sivaslı ovası meydana gelmiştir. ... 881 b (104 kelime) - 18:05, 24 ağustos 2010 myra akdağ (massikytos) sırası ve ege denizi arasında demre çayı (myros) tarafından taşınan toprakla oluşmuş verimli alüvyon ovasına kurulmuştur. ... 7 kb (736 kelime) - 06:26, 13 şubat 2012 ova ovaları (alüvyonlu düzlük) uzun süreler boyunca dağlardan gelen nehirlerin biriktirdiği alüvyon lu topraklarla oluşmuş yeryüzü şekilleridir. ... 2 kb (127 kelime) - 10:18, 30 ocak 2012 enez önceleri deniz kenarında olan şehir, meriç nehrinin alüvyon sürüklemesi sonucunda kıyıdan uzaklaşmış; şu an 4 km içerde kalmıştır. ... 6 kb (752 kelime) - 20:32, 3 şubat 2012 manyas kuşgölü yataklarını tıkamaları sonucunda uluabat ve kuş gölleri'nin oluştuğunu; her iki gölün de tipik birer alüvyon set gölü olduklarını öne sürmektedirler. ... 4 kb (524 kelime) - 19:49, 3 nisan 2011 küçük menderes küçük menderes'in alüvyon getirip kıyı çizgisinden sürekli olarak ilerlemiş olması neticesinde, ilk çağların en önemli liman şehirlerinden ... 2 kb (191 kelime) - 15:30, 3 ağustos 2011 kalahari çölü toprak genelde kızıl renkli yumuşak kumlu olup, eski nehirlerin getirdiği alüvyon lar bulunur. bu alüvyonlar sıcakta sertleşerek yağan ... 4 kb (271 kelime) - 23:25, 23 ocak 2012 philae yüzyılın başlarında oluşan baraj gölünün altında kalmadan önce, alüvyon la kaplı 150 m x 460 m boyutlarındaki granit ada nil'in en taşkın ... 6 kb (703 kelime) - 01:24, 24 ocak 2012 mogan gölü alüvyon birikimini arkasında oluşmuştur, gölün suyu hafif tuzludur. eymir gölü ile bağlantılıdır. mogan gölü çevresi rekreasyon alanı ... 2 kb (239 kelime) - 15:38, 9 mayıs 2011 köyceğiz gölü gölün, önü alüvyon larla tıkanmış eski bir körfez den türediği sanılmaktadır. hemen her zaman sakin olan gölde, yılın 8 ayında su kayağı ... 1 kb (149 kelime) - 21:08, 29 ekim 2011 suğla gölü yağışlı yıllarda alanı iyice genişlemekte kurak yıllarda ise göl kurumakta ve alüvyon lu göl tabanı ortaya çıkarak, iyi bir tarım alanı ... 431 b (43 kelime) - 18:27, 23 aralık 2011 uşak ovası bölgede önemli fay lara pek rastlanmamıştır. dsi 'nin etüdlerinde de alüvyon altında herhangi bir fay saptanmamıştır. kategori:türkiye'deki ... 965 b (111 kelime) - 19:41, 24 ağustos 2010 marmara gölü doğu kısmı gediz ovasına, kuzeybatı kısmı akhisar ovasına açık olup, buralardan alüvyon setleriyle ayrılır. bu durum, marmara gölüne ... 1 kb (154 kelime) - 14:35, 15 aralık 2010 banaz ovası daha sonra banaz çayı 'nın getirdiği alüvyon larla dolanarak bugünkü halini almıştır. kategori:türkiye'deki ovalar kategori:uşak ilindeki ... 512 b (58 kelime) - 19:41, 23 temmuz 2009

    Youtube Video Sonuçları

    Online Film İzle - HD Yerli Film Seyret, Online Türkçe Dublaj Altyazılı Yabancı Sinema İzle Full HD Tek Parça 720p Seyret


  • 0
  • 0

Tv Yayın Akışı  - Atv - Star Tv - Showtv - Fox- TV8- Trt 1- Tv100- Cnn Türk - Habertürk - Halk Tv - Ülke Tv - Ntv - Tvnet - Trt Çocuk - Yaban Tv - Beinsport - Fb Tv - Gs Tv - A2 Tv - Anews - 360 Tv - Cartoon Network - Trt Spor Yıldız - Trt Kurdi Tv - Tele 1 Tv

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Mediasozluk.com | Türkiye'nin En Büyük Güncel İnteraktif Media Sözlüğü sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Media Sözlük - Format - Künye - İletişim - Canlı Tv izle tv yayın akışı - dizi izle - Medya Sözlük
Yukarı Çık