MediaSözlük Gündemi


Neriman kayseri

neriman kayseri anlamı ,damar şarkılar dinleyenlerin tanıdığı arabeskin güçlü sesi.

1. bkz: damar bkz: şarkılar dinleyenlerin tanıdığı bkz: arabesk´in güçlü bkz: sesi.

tellaklık

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "tellaklık" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."tellaklık" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

tellaklık nedir, tellaklık ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

tellaklık nedir? tellaklık ne demek, tellaklık eş anlamlısı, tellaklık anlamı, tellaklık açıklaması, tellaklık ile ilgili bilgi, tellaklık kelimesinin anlamı, tellaklık hakkında bilgi, tellaklık kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, tellaklık sözcüğü ne anlama gelmektedir, tellaklık kelimesinin eş anlamlısı, tellaklık wikipedia, tellaklık sözcüğünün eş anlamlıları...

tellaklık nedir? tellaklık ne demek?
1. isim tellağın yaptığı iş

cıyırtı

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "cıyırtı" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."cıyırtı" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

cıyırtı nedir, cıyırtı ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

cıyırtı nedir? cıyırtı ne demek, cıyırtı eş anlamlısı, cıyırtı anlamı, cıyırtı açıklaması, cıyırtı ile ilgili bilgi, cıyırtı kelimesinin anlamı, cıyırtı hakkında bilgi, cıyırtı kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, cıyırtı sözcüğü ne anlama gelmektedir, cıyırtı kelimesinin eş anlamlısı, cıyırtı wikipedia, cıyırtı sözcüğünün eş anlamlıları...

yanlış yere

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "yanlış yere" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."yanlış yere" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

yanlış yere nedir, yanlış yere ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

yanlış yere nedir? yanlış yere ne demek, yanlış yere eş anlamlısı, yanlış yere anlamı, yanlış yere açıklaması, yanlış yere ile ilgili bilgi, yanlış yere kelimesinin anlamı, yanlış yere hakkında bilgi, yanlış yere kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, yanlış yere sözcüğü ne anlama gelmektedir, yanlış yere kelimesinin eş anlamlısı, yanlış yere wikipedia, yanlış yere sözcüğünün eş anlamlıları...

yanlış yere nedir? yanlış yere ne demek?
1. zarf boşuna, yanlış olarak
"yanlış yere, haksızca kabaran öfkeleri yatışmıştı." - c. uçuk

akıl hastalığı

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "akıl hastalığı" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."akıl hastalığı" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

akıl hastalığı nedir, akıl hastalığı ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

akıl hastalığı nedir? akıl hastalığı ne demek, akıl hastalığı eş anlamlısı, akıl hastalığı anlamı, akıl hastalığı açıklaması, akıl hastalığı ile ilgili bilgi, akıl hastalığı kelimesinin anlamı, akıl hastalığı hakkında bilgi, akıl hastalığı kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, akıl hastalığı sözcüğü ne anlama gelmektedir, akıl hastalığı kelimesinin eş anlamlısı, akıl hastalığı wikipedia, akıl hastalığı sözcüğünün eş anlamlıları...
akıl hastalığı kelimesi geçen yazılar

akıl hastalığı
akıl hastalığı ya da mental bozukluk, sıkıntı , bilişsel işlev lerin bozulması, atipik davranış ve/veya maladaptif davranış ile

psikopati
psikopati eskiden her türlü akıl hastalığı formunu kapsayan bir terim olarak kullanılırdı. bugün ise, psikopati psikiyatri de empati ve

kara mizah
genellikle ciddiyetle anılan cinayet , ölüm , hastalık , savaş , akıl hastalığı gibi konuları mizahi bir anlayışla ele alır.

histeri
çeşitli duyu bozuklukları, çırpınmalar, kimi zaman da inmelerle kendini gösteren nevroz tipinde akıl hastalığı olup sıklıkla 30 yaş

ııı. george
george saltanatının son yıllarında yeniden nükseden akıl hastalığı nedeniyle çok ızdırap çekti. 1810 yılında hastalığının son ve en

nevroz
nevrozlar, başlangıçta akıl hastalığı denen ve nevrozların özel bir sınıfını oluşturan psikozlardan zorlukla ayırt ediliyordu.

alan turing
homoseksüellik ingiltere’de yasadışıydı ve bir akıl hastalığı olarak dikkate alınmakla birlikte ceza-i yaptırımı olan suç sınıfına

victoria -britanya kraliçesi-
oxford vatana ihanetten yargılandı, fakat akıl hastalığı sebebiyle bereat ettirildi. ateş edilmesi kraliçenin sağlığında veya hamileliği

osmanlı padişahları listesi
padişahların listesi : akıl hastalığı nedeniyle tahttan indirildi; 29 ağustos 1904’te çırağan sarayı ’nda öldü | 34 | ıı. abdülhamid ulû

diplopi
bunun etkisi akıl karıştırabilir ve davranışlarda zorluk yaratabilir bazen çift görmek şeker hastalığı myastenia gravis , multiple skleroz

angels in america -oyun-
bu sırada gizli eşcinsel, mormon ve cumhuriyetçi yazman joe akıl avukat olan roy ise örtbas etmek istediği hastalığı -eşcinsel hastalığı

duyarlık

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "duyarlık" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."duyarlık" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

duyarlık nedir, duyarlık ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

duyarlık nedir? duyarlık ne demek, duyarlık eş anlamlısı, duyarlık anlamı, duyarlık açıklaması, duyarlık ile ilgili bilgi, duyarlık kelimesinin anlamı, duyarlık hakkında bilgi, duyarlık kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, duyarlık sözcüğü ne anlama gelmektedir, duyarlık kelimesinin eş anlamlısı, duyarlık wikipedia, duyarlık sözcüğünün eş anlamlıları...
duyarlık kelimesi geçen yazılar

duyarlılık
duyarlılık veya sensitivite biyoistatistik te kullanılan bir terim; bir testin, gerçek hastalar içinden hastaları ayırma yeteneğini gösterir

psişik yetenek
prekognisyon -prekognititif duyarlık-, postkognisyon -postkognitif duyarlık-, kriptoskopi , duyarlığın dışarılaşması , ideoplasti , dermooptik .

duyarlığın dışarılaşması
bedeni civarında meydana gelen hareketleri -bedeniyle teması olmadığı halde- bedeni üzerinde yapılmış gibi hissetmesini doğuran duyarlık türüdür.

deneysel psikoloji
deneysel psikologlar nöroloji , gelişimsel psikoloji , duyarlık , algılama , bilinç lilik, öğrenme , bellek , düşünme ve dil konularında

ölümün gölgesi yok
bu romanında adnan binyazar, kitabın ana temasında işlenen, duyarlık körleşmesine eğradığımız günümüz ortamında, sevginin çağdaş destanı

nikiforos vrettakos
şiirlerinde insancıl bir duyarlık ve gözüpek bir gerçekçilik görülür. başlangıçta geleneksel ritim ve ölçülerle doğa ve aile yaşamı

difteri
bademcikler ancak iki yaşından sonra olgunlaştıklarından ancak bu yaşlarda hastalığa duyarlık başlar. daha sonra çocuk dış çevre ile

film -fotoğrafçılık-
asa sisteminde duyarlık iki katına çıkınca, sayı da iki katına çıkar. dın sisteminde ise duyarlıktaki artış sayıya 3 eklenerek belirtilir.

elektronik ve haberleşme mühendisliği
analog, sayısal, aktif, pasif, akustik dalga duyarlık ve tolerans analizi. sayısal ve analog devrelerde analiz ve tasarım için bilgisayar

deri veremi
lupus vulgaris: ppd’ye karşı aşırı duyarlık fazladır. olguların % 90’ından fazlası başta lokalize olur. burada en sevdiği yerler, burun,

pentotal
intravenöz uygulama için uygun venlerin olmaması, barbitüratlara karşı aşırı duyarlık -alerji-, status asthmaticus -süregen astım- ve

bayer filtresi
örnek filtresi mozaiklindeki 1976 patentinin baş sayfası, luminance-duyarlığık terminolojisini ve chrominance-duyarlık öğelerini gösteriyor

ışık şiddeti
-genellikle her iki parametre de dalgaboyuna göre bir eğri oluşturduğundan, bu eğriler duyarlık sınırları içinde entegre edilmelidirler.-

diklofenak
-akut toksik epidermoliz-, eritroderma -eksfolyatif dermatit-, saç dökülmesi , ışığa duyarlık reaksiyonu, purpura -alerjik purpura da dahil-.

kandela
maksimum duyarlık aydınlık ortamda 555 nm dalga boyundaki ışığadır. sadece bu dalga boyunda ışıma yapan ve 1 w elektromanyetik güç yayan

ışık akısı
mutlak sıfır derecenin üstündeki bütün cisimler ışınım kaynağı iseler de gözün duyarlık ölgesi sınırlı olduğundan bu ışınımların büyük

anlık hikayeler
yazar cafer keklikçi ise "anlık hikâyeler; dili arı duru olmasıyla birlikte; alttan alta akan bir ironi ve içe işleyen bir duyarlık

aldırtma

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "aldırtma" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."aldırtma" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

aldırtma nedir, aldırtma ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

aldırtma nedir? aldırtma ne demek, aldırtma eş anlamlısı, aldırtma anlamı, aldırtma açıklaması, aldırtma ile ilgili bilgi, aldırtma kelimesinin anlamı, aldırtma hakkında bilgi, aldırtma kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, aldırtma sözcüğü ne anlama gelmektedir, aldırtma kelimesinin eş anlamlısı, aldırtma wikipedia, aldırtma sözcüğünün eş anlamlıları...

Marslı filmi

marslı filminin orjinal ismi the martian marslı özeti, konusu, oyuncuları, yönetmeni, yorumları ve hakkındaki tüm bilgiler

marslı - the martian

bilim kurgu,aksiyon,gerilim,macera türünde bir filmdir. filmin yönetmeni ridley scott senaristi drew goddard 2015 - abd yapımı bir film izleyeceksiniz. film 141dk sürmektedir.

marslı filmi konusu
mars’daki bir görev sırasında çıkan bir fırtınayla ekipten ayrı kalan ve o noktadan sonra da geride kalanlar tarafından bulunamayınca ölmüş olarak kabul edilen bir astronotu anlatıyor. senaryo da bu astronotun hayatta kalma mücadelesini aktarıyor. söz konusu olan karakter oldukça şahsına münhasır, kendisiyle dalga geçebilme yeteneğine sahip esprili bir adam. yani bir yandan çok dramatik, öte yandan da eğlenebileceğiniz bir adam.

marslı filmi oyuncuları ve marslı kadrosu
jessica chastain,kate mara,matt damon,kristen wiig,jeff daniels,sean bean,donald glover,chiwetel ejiofor,aksel hennie,naomi scott,gruffudd glyn,mark o'neal,michael peña,mackenzie davis,brian caspe,sebastian stan,jonathan aris,lili bordán,ben o'brien


yapımcılığını simon kinberg,aditya sood,ridley scott,mark huffam,michael schaefer yapmıştır. filmin diğer adı the martian

 

(↓) resim için tıklayınız (↓)

Aklı selim

aklı selim anlamı ,iyiyi kötüden , doğruyu yanlıştan ayıran aklı selim anlamı,aklı selim nedir.aklı selim ne demek, sözlük

1. iyiyi kötüden , doğruyu yanlıştan ayıran

İhtiyat

ihtiyat anlamı ,tedbirli olma. ihtiyat anlamı,ihtiyat nedir.ihtiyat ne demek, sözlük

1. tedbirli olma.

baklayı ağzından çıkarmak

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "baklayı ağzından çıkarmak" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."baklayı ağzından çıkarmak" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

baklayı ağzından çıkarmak nedir, baklayı ağzından çıkarmak ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

baklayı ağzından çıkarmak nedir? baklayı ağzından çıkarmak ne demek, baklayı ağzından çıkarmak eş anlamlısı, baklayı ağzından çıkarmak anlamı, baklayı ağzından çıkarmak açıklaması, baklayı ağzından çıkarmak ile ilgili bilgi, baklayı ağzından çıkarmak kelimesinin anlamı, baklayı ağzından çıkarmak hakkında bilgi, baklayı ağzından çıkarmak kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, baklayı ağzından çıkarmak sözcüğü ne anlama gelmektedir, baklayı ağzından çıkarmak kelimesinin eş anlamlısı, baklayı ağzından çıkarmak wikipedia, baklayı ağzından çıkarmak sözcüğünün eş anlamlıları...

baklayı ağzından çıkarmak nedir? baklayı ağzından çıkarmak ne demek?
1. açık söylemekten kaçındığı bir sorunu sonunda açıklamak
"evlerinin uğru bakla / al beni koynunda sakla" - halk türküsü

sekülarist

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "sekülarist" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."sekülarist" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

sekülarist nedir, sekülarist ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

sekülarist nedir? sekülarist ne demek, sekülarist eş anlamlısı, sekülarist anlamı, sekülarist açıklaması, sekülarist ile ilgili bilgi, sekülarist kelimesinin anlamı, sekülarist hakkında bilgi, sekülarist kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, sekülarist sözcüğü ne anlama gelmektedir, sekülarist kelimesinin eş anlamlısı, sekülarist wikipedia, sekülarist sözcüğünün eş anlamlıları...

sekülarist nedir? sekülarist ne demek?
sekülarist
kelime türü : isim, felsefe (l ince okunur) fransızca seculariste
1. isim, felsefe dünyacı

bu sayfayı paylaş :

sekülarist kelimesi geçen yazılar

(gizli:dinde etik -sekülarist etik bölümü- laveyan satanist etik dokuz satanik günah mûsevî etiği neo-paganist etik scientoloji etiği sekülarist etik şinto etiği taoist etik ...

kalcı

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "kalcı" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."kalcı" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

kalcı nedir, kalcı ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

kalcı nedir? kalcı ne demek, kalcı eş anlamlısı, kalcı anlamı, kalcı açıklaması, kalcı ile ilgili bilgi, kalcı kelimesinin anlamı, kalcı hakkında bilgi, kalcı kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, kalcı sözcüğü ne anlama gelmektedir, kalcı kelimesinin eş anlamlısı, kalcı wikipedia, kalcı sözcüğünün eş anlamlıları...

kalcı nedir? kalcı ne demek?
1. isim kal işi yapan kimse


kalcı kelimesi geçen yazılar

japon kılıcı terminolojisi
imalat terimleri: tatara | kalcı. odun kömürünü, tamagahane oluşturmak için demir oksit kumuyla yakar. | tanren | bir çok parça çeliğin

garplılaştırmak

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "garplılaştırmak" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."garplılaştırmak" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

garplılaştırmak nedir, garplılaştırmak ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

garplılaştırmak nedir? garplılaştırmak ne demek, garplılaştırmak eş anlamlısı, garplılaştırmak anlamı, garplılaştırmak açıklaması, garplılaştırmak ile ilgili bilgi, garplılaştırmak kelimesinin anlamı, garplılaştırmak hakkında bilgi, garplılaştırmak kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, garplılaştırmak sözcüğü ne anlama gelmektedir, garplılaştırmak kelimesinin eş anlamlısı, garplılaştırmak wikipedia, garplılaştırmak sözcüğünün eş anlamlıları...

garplılaştırmak nedir? garplılaştırmak ne demek?
1. -i batılılaştırmak

garplılaştırmak eş anlamlısı
batılılaştırmak

Kulaç

kulaç anlamı ,yanlara açılmış iki kolun parmakları arasındaki uzaklık. yaklaşık 1,8 metre.

1. yanlara açılmış iki kolun parmakları arasındaki uzaklık. yaklaşık 1,8 metre.
2. yüzücülerin su üzerinde hareket etmeleri için kollarıyla ileri yada geriye doğru yaptıkları hamle.

ahmaklık

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "ahmaklık" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."ahmaklık" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

ahmaklık nedir, ahmaklık ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

ahmaklık nedir? ahmaklık ne demek, ahmaklık eş anlamlısı, ahmaklık anlamı, ahmaklık açıklaması, ahmaklık ile ilgili bilgi, ahmaklık kelimesinin anlamı, ahmaklık hakkında bilgi, ahmaklık kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, ahmaklık sözcüğü ne anlama gelmektedir, ahmaklık kelimesinin eş anlamlısı, ahmaklık wikipedia, ahmaklık sözcüğünün eş anlamlıları...

ahmaklık nedir? ahmaklık ne demek?
1. isim zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
"nerede zekâ umarsak orada ahmaklıkla karşılaşırız." - a. ş. hisar

ahmaklık eş anlamlısı
akılsızlık, anlayışsızlık, budalalık

ahmaklık kelimesi geçen yazılar

los caprichos
goya, bu serisinin "sivil bir toplumda sayısız kusur ve ahmaklık bulunabilir. ortak önyargılar ve yalan tecrübeler, bu ahmaklıkları doğal

köroğlu -opera-
geride kalmış soytarı buna gülmeye başlar; köroğlu üzerine asker gönderip onunla muharabeye girişmenin ahmaklık olacağını söyler.

kali yuga
nefse hakimiyet, hayırseverlik, merhamet ve hikmet yok olurken ahmaklık ve hilekârlık haddinden fazla yayılacak. erkek ve kadınlar

dirayetli

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "dirayetli" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."dirayetli" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

dirayetli nedir, dirayetli ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

dirayetli nedir? dirayetli ne demek, dirayetli eş anlamlısı, dirayetli anlamı, dirayetli açıklaması, dirayetli ile ilgili bilgi, dirayetli kelimesinin anlamı, dirayetli hakkında bilgi, dirayetli kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, dirayetli sözcüğü ne anlama gelmektedir, dirayetli kelimesinin eş anlamlısı, dirayetli wikipedia, dirayetli sözcüğünün eş anlamlıları...

dirayetli nedir? dirayetli ne demek?
dirayetli
kelime türü : sıfat
1. sıfat dirayeti olan
"oğulları arasında en dirayetli ve en cesuru selimdi." - f. f. tülbentçi

becerikli / yetenekli / zeki /
ı. manuel komnenos cesur ve dirayetli bir asker, iyi bir diplomat, cüretkar bir devlet adamı olmasına rağmen, anadolu selçukluları nın bizans'ı tehdit ettiği ... cirdan istari ler orta dünya 'ya geldiğinde onların içlerinden en dirayetli olanın gandalf olduğunu görmüş ve güç yüzüğü narya 'yı ona emanet etmiştir. ... alinda alinda’ya yerleşen kraliçe ada burayı başkent yaparak son derece dirayetli bir yönetim sağlamıştır. çok iyi bir siyasetçi olan ada, büyük ... abılay han dirayetli yapısı güçlüklere karşı gelmesinde önemli rol oynadı. devleti çok iyi yönetti. çinlilerin cungar-kalmuk devletini ortadan ... sadrazam güçlü hükümdarlar tarafından tayin edilmiş dirayetli sadrazamlar devlete büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. ancak 16. yüzyıl sonlarından ... sakallı nurettin kadronun yaş ortalamasının yaklaşık on yaş üzerindedir), ancak dirayetli komutanı 1922 izmir yangını sorumluluğu ile de bağlantılandırmaktadır. ... lajos batthyány dirayetli bir yönetim göstermesine ve meclisten önemli toplumsal yasalar geçirmesine karşın, kurduğu hükümet monarşiden yana güçlerle ... saru batu savcı bey sadarete dirayetli bir şahsiyet olan saru batu savcı bey , babasının vefatıyla küçük kardeşi osman gazi ile birlikte kayı boyu ’na altı ... köseyusuflu, yozgat medresede dirayetli alimler tarafından sayısız talebe yetiştirilmiştir. bugün tamamı yıkılan bu medrese odalarından bir tanesi avlunun doğu ... aksungur, merzifon kaşimüddevle aksungur, büyük selçuklu imparatorluğunun dirayetli valisi ve cihangir bir kumandanı olduğu dönemlerde büyük oğlu sunguroğlu ... altıntaş, kalecik başkent urgenç’de idareyi dirayetli bir kadın olan valide sultan terken hatun aldı. etrafındakilere sert tavırlar gösteren, oğlunun ... ı. boemondo ordularinin bu cabada basarisizliklari ile karsilastirilinca, bu basarinin beomondo'nun yeterli ve dirayetli komutanligina hbaglamak mumkundur. ... tırmanış güçlü gibi gözükenin o kadar da güçlü ve dirayetli olmadığı, zayıf gibi gözükenin de o kadar zayıf olmadığı ortaya çıkar, sotnikov, nazi ... merzifonlu çalık hacı ali paşa devletin çıkarları için padişaha kafa tutabilmiş dirayetli vezirlerdendir. canip ahmed efendi adında bir defterdari sürekli yanında ... ıı. osman ancak sultan genç osman'ın ne kadar dirayetli bir padişah olduğunu bilen isyanın elebaşları padişahın yedikule zindanlarına götürülüp ... v. leo ermeni putkırıcı (ikonaklast) kararları ve siyaseti : fakat pek dirayetli bir kişi değildi. idare ettiği bir toplantıda bir grup din adamı bir ... theofilos başta askerî eğitimine çok önem verildi ve saltanatı sırasında araplara karşı yaptığı seferlerde iyi eğitilmiş, dirayetli bir komutan ... samağır, bünyan hatta bu son husus dirayetli ve aynı zamanda âdil bir emir olan samağar noyan’ın bu dağda gömülmüş olduğunu gösterebilir.” demektedir. ... ıı. isaakios angelos isaakios balkanlarda bulunan 5 bizans ordusunu birleştirmiş ve bu birleşik ordunun komutanlığına en dirayetli generali olan aleksius ... sekelistan bu uyanış, 1990 yılında genç sekeller forumu (gsf) adı altında kurulan küçük ama dirayetli bir teşkilatın macarların haddini bilmez ve ...

dirayetli kelimesi geçen yazılar

(gizli:ı. manuel komnenos cesur ve dirayetli bir asker, iyi bir diplomat, cüretkar bir devlet adamı olmasına rağmen, anadolu selçukluları nın bizans'ı tehdit ettiği ...

(gizli:cirdan istari ler orta dünya 'ya geldiğinde onların içlerinden en dirayetli olanın gandalf olduğunu görmüş ve güç yüzüğü narya 'yı ona emanet etmiştir. ...

(gizli:alinda alinda’ya yerleşen kraliçe ada burayı başkent yaparak son derece dirayetli bir yönetim sağlamıştır. çok iyi bir siyasetçi olan ada, büyük ...

(gizli:abılay han dirayetli yapısı güçlüklere karşı gelmesinde önemli rol oynadı. devleti çok iyi yönetti. çinlilerin cungar-kalmuk devletini ortadan ...

(gizli:sadrazam güçlü hükümdarlar tarafından tayin edilmiş dirayetli sadrazamlar devlete büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. ancak 16. yüzyıl sonlarından ...

(gizli:sakallı nurettin kadronun yaş ortalamasının yaklaşık on yaş üzerindedir-, ancak dirayetli komutanı 1922 izmir yangını sorumluluğu ile de bağlantılandırmaktadır. ...

(gizli:lajos batthyány dirayetli bir yönetim göstermesine ve meclisten önemli toplumsal yasalar geçirmesine karşın, kurduğu hükümet monarşiden yana güçlerle ...

(gizli:saru batu savcı bey sadarete dirayetli bir şahsiyet olan saru batu savcı bey , babasının vefatıyla küçük kardeşi osman gazi ile birlikte kayı boyu ’na altı ...

(gizli:köseyusuflu, yozgat medresede dirayetli alimler tarafından sayısız talebe yetiştirilmiştir. bugün tamamı yıkılan bu medrese odalarından bir tanesi avlunun doğu ...

(gizli:aksungur, merzifon kaşimüddevle aksungur, büyük selçuklu imparatorluğunun dirayetli valisi ve cihangir bir kumandanı olduğu dönemlerde büyük oğlu sunguroğlu ...

(gizli:altıntaş, kalecik başkent urgenç’de idareyi dirayetli bir kadın olan valide sultan terken hatun aldı. etrafındakilere sert tavırlar gösteren, oğlunun ...

(gizli:ı. boemondo ordularinin bu cabada basarisizliklari ile karsilastirilinca, bu basarinin beomondo'nun yeterli ve dirayetli komutanligina hbaglamak mumkundur. ...

(gizli:tırmanış güçlü gibi gözükenin o kadar da güçlü ve dirayetli olmadığı, zayıf gibi gözükenin de o kadar zayıf olmadığı ortaya çıkar, sotnikov, nazi ...

(gizli:merzifonlu çalık hacı ali paşa devletin çıkarları için padişaha kafa tutabilmiş dirayetli vezirlerdendir. canip ahmed efendi adında bir defterdari sürekli yanında ...

(gizli:ıı. osman ancak sultan genç osman'ın ne kadar dirayetli bir padişah olduğunu bilen isyanın elebaşları padişahın yedikule zindanlarına götürülüp ...

(gizli:v. leo ermeni putkırıcı -ikonaklast- kararları ve siyaseti : fakat pek dirayetli bir kişi değildi. idare ettiği bir toplantıda bir grup din adamı bir ...

(gizli:theofilos başta askerî eğitimine çok önem verildi ve saltanatı sırasında araplara karşı yaptığı seferlerde iyi eğitilmiş, dirayetli bir komutan ...

(gizli:samağır, bünyan hatta bu son husus dirayetli ve aynı zamanda âdil bir emir olan samağar noyan’ın bu dağda gömülmüş olduğunu gösterebilir.” demektedir. ...

(gizli:ıı. isaakios angelos isaakios balkanlarda bulunan 5 bizans ordusunu birleştirmiş ve bu birleşik ordunun komutanlığına en dirayetli generali olan aleksius ...

(gizli:sekelistan bu uyanış, 1990 yılında genç sekeller forumu -gsf- adı altında kurulan küçük ama dirayetli bir teşkilatın macarların haddini bilmez ve ...

gak

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "gak" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."gak" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

gak nedir, gak ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

gak nedir? gak ne demek, gak eş anlamlısı, gak anlamı, gak açıklaması, gak ile ilgili bilgi, gak kelimesinin anlamı, gak hakkında bilgi, gak kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, gak sözcüğü ne anlama gelmektedir, gak kelimesinin eş anlamlısı, gak wikipedia, gak sözcüğünün eş anlamlıları...

gak nedir? gak ne demek?
1. isim karganın çıkardığı ses


gak kelimesi geçen yazılar

kızılbel, çaycuma
http://photos-g.ak. fbcdn. net/hphotos-ak-snc3/hs197. snc3/20437_301071539006_281086184006_3437560_7392697_n.jpg http://photos-g.ak.

ıso 639:g
gak | | | b | y | gamkonora |   | gal | | | b | y | galoli |   | gam | | | b | y | kandawo |   | gan | | | b | y | chinese, gan

coşkun demir
1996 yılında, grup g.a.k. ile birlikte “eski sevdalar” adlı albümü yaptı. çok sevilen türk müziği şarkılarının çok çağdaş yeni

2002-03 uefa şampiyonlar ligi
sheriff tiraspol | mda | 1-6 | gak | aut | 1-4 | 0-2 maccabi haifa | ısr | 5-0 | belshyna babruisk | blr | 4-0 1 | 1-0 dynamo kyiv |

2003-04 uefa şampiyonlar ligi
omonia | cyp | 5-2 | 2-2 copenhagen | den | 10-1 | sliema wanderers | mlt | 4-1 | 6-0 kf tirana | alb | 2-7 | gak | aut | 1-5 | 1-2 |

bayağı sığır
yerli ırklar: yerli kara, boz ırk, dak -doğu anadolu kırmızısı-, gak -güneydoğu anadolu kırmızısı-. 2. melez ırklar: yerli ırkların kültür

theremin
bu enstrümanın bazı kullanıcıları | : gak sato -1969 -hayatta- h. whipple abbott lana aksyonova dorit chrysler charlie draper

yunus günçe
programlar: video gak. http://www. yunusgunce. com sporaktif - trt spor -yayında- http://www. cnnturk. com. tr/beniiknaet beni ikna et - cnn türk

so, ji-sub
some kind of story -so ji-sub feat. huh gak and mellow, 2012- take -seo ın-guk, 2010- smiling goodbye -soya n sun, 2010- lonely life -g-

1997 uefa intertoto kupası
noqr y p 1 | nat fra | t bastia | w 3 | d 0 | l 1 | gf 5 | ga 3 | bc ccffcc p 2 | nat aut | t gak | w 2 | d 1 | l 1 | gf 5 | ga 4 p 3 |

samrı, inhisar
coğrafya: gak deyince su, guk deyince ekmek. gelin ata binmiş ya nasip demiş. oturda götün bir yer görsün. hakın derken bokum der. hop oturup hop

Şeker bayramı

şeker bayramı anlamı ,ramazan ve oruçla ilgisi olmayıp,yine de bayramını kutlayanlar için kısa yol:şeker bayramı..

1. ramazan ve oruçla ilgisi olmayıp,yine de bayramını kutlayanlar için kısa yol:şeker bayramı..
2. çocuklar arasında "bkz: ramazan bayramı" için kullanılan isim. çocuklar oruç nedir bilmediği için olayın şeker kısmı ile ilgilenirler. gittiğiniz her evde şeker ve tatlı ikram edilir. ramazan ayı boyunca yenmesi zor olan herşey yenilir.

Bisküvi

bisküvi anlamı ,un ile üretilen süt katkılı , şekerli bir atıştırmalık. tuzlu olanlarına kraker denir.

1. un ile üretilen süt katkılı , şekerli bir atıştırmalık. tuzlu olanlarına kraker denir.

Aşka Şans Ver filmi

aşka şans ver filminin orjinal ismi country strong aşka şans ver özeti, konusu, oyuncuları, yönetmeni, yorumları ve hakkındaki tüm bilgiler

aşka şans ver - country strong

dram,müzikal türünde bir filmdir. filmin yönetmeni shana feste senaristi shana feste 2010 - abd yapımı bir film izleyeceksiniz. film 117dk sürmektedir.

aşka şans ver filmi konusu
beau yıldızı yeni yeni parlayan bir şarkı sözü yazarı, kelly carter ise altın çağları geçmişte kalan, orta yaşta bir country şarkıcısıdır. tanışmaları ikisine de farklı açılardan ilham kaynağı olur.<br /> öte yandan kelly'nin menajer kocası da, eşinin kariyerini yükseltmek için, içerisinde eski güzellik kraliçesi chiles stanton'un da olduğu bir turne organize eder. beau da bu ilişki ağına katılınca, dengeler karışır... 

aşka şans ver filmi oyuncuları ve aşka şans ver kadrosu
gwyneth paltrow,garrett hedlund,leighton meester,tim mcgraw,christopher greenwood,jeremy childs,jim o'rear,jeffrey buckner ford,kayla perkins,cris cunningham,sean symons,vernon mitchell,katie groshong,trevor hillsbery,wendy keeling,amy mcmanus,todd bush,marc allen,jill headrick,lari white


yapımcılığını tobey maguire,jenno topping yapmıştır. filmin diğer adı country strong

 

(↓) resim için tıklayınız (↓)

kabalacı

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "kabalacı" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."kabalacı" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

kabalacı nedir, kabalacı ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

kabalacı nedir? kabalacı ne demek, kabalacı eş anlamlısı, kabalacı anlamı, kabalacı açıklaması, kabalacı ile ilgili bilgi, kabalacı kelimesinin anlamı, kabalacı hakkında bilgi, kabalacı kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, kabalacı sözcüğü ne anlama gelmektedir, kabalacı kelimesinin eş anlamlısı, kabalacı wikipedia, kabalacı sözcüğünün eş anlamlıları...

kabalacı nedir? kabalacı ne demek?
1. isim, din b. (***) kabala (ı) konusunda uzmanlaşmış kimse, kabala ile uğraşan kişi

1. isim kabala (ıı) iş yapan kimse


kabalacı kelimesi geçen yazılar

şavuot
yüzyılın önde gelen kabalacı ’larından arizal -ısaac luria-, şavuot akşamı için özel bir servis düzenlemiştir. the tikkun leil shavuot

meditasyon
örneğin kabalacı birlik anlamına gelen "echad" -ehad - kelimesini uzatarak söyler ve özellikle son harfi vurgulayarak düşüncesini onun

kaça patlamak?

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "kaça patlamak?" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."kaça patlamak?" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

kaça patlamak? nedir, kaça patlamak? ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

kaça patlamak? nedir? kaça patlamak? ne demek, kaça patlamak? eş anlamlısı, kaça patlamak? anlamı, kaça patlamak? açıklaması, kaça patlamak? ile ilgili bilgi, kaça patlamak? kelimesinin anlamı, kaça patlamak? hakkında bilgi, kaça patlamak? kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, kaça patlamak? sözcüğü ne anlama gelmektedir, kaça patlamak? kelimesinin eş anlamlısı, kaça patlamak? wikipedia, kaça patlamak? sözcüğünün eş anlamlıları...

kaça patlamak? nedir? kaça patlamak? ne demek?
1. ne kadara mal olmak, fiyatı ne olmak?
"bu giysi kaça satılıyor?"

zarf-fiil

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "zarf-fiil" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."zarf-fiil" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

zarf-fiil nedir, zarf-fiil ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

zarf-fiil nedir? zarf-fiil ne demek, zarf-fiil eş anlamlısı, zarf-fiil anlamı, zarf-fiil açıklaması, zarf-fiil ile ilgili bilgi, zarf-fiil kelimesinin anlamı, zarf-fiil hakkında bilgi, zarf-fiil kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, zarf-fiil sözcüğü ne anlama gelmektedir, zarf-fiil kelimesinin eş anlamlısı, zarf-fiil wikipedia, zarf-fiil sözcüğünün eş anlamlıları...

zarf-fiil nedir? zarf-fiil ne demek?
1. isim, dil bilgisi zarf olarak kullanılan fiil soyundan kelime, ulaç, durum ulacı, bağ-fiil, sıla sıygası
"koşarak geldi. düşünmeden söyledi."

300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filmi

300: bir imparatorluğun yükselişi filminin orjinal ismi 300: rise of an empire 300: bir imparatorluğun yükselişi özeti, konusu, oyuncuları, yönetmeni, yorumları ve hakkındaki tüm bilgiler

300: bir imparatorluğun yükselişi - 300: rise of an empire filmi 1080p full hd donmadan türkçe dublaj fragmanını youtube'dan tek parça kesintisiz izleyebilirsiniz.

aksiyon,dram,savaş türünde bir filmdir. filmin yönetmeni noam murro senaristi zack snyder , frank miller , kurt johnstad 2014 - abd yapımı bir film izleyeceksiniz. film 102dk sürmektedir.

300: bir imparatorluğun yükselişi filmi konusu
frank miller’ın kitabından uyarlanan ve 300’den sonra yaşananları konu alacak olan filmde, persler ile atinalılar’ın karşı karşıya geldikleri büyük artemis savaşı’nı konu alacak. filmin baş kahramanları ise pers kralı xerxes ve atinalı ünlü general themistocles olacak.

300: bir imparatorluğun yükselişi filmi oyuncuları ve 300: bir imparatorluğun yükselişi kadrosu
sullivan stapleton,eva green,lena headey,rodrigo santoro,hans matheson,david sterne,marc trottier,caitlin carmichael,christopher maleki,david wenham,jack o'connell,fred ochs,mark aaron wagner,steven cree,julian stone,ashraf barhom,andrew pleavin,george georgiou,max decker,trayan milenov-troy,luke roberts,nancy mccrumb,scott burn,jared degado,hunter clowdus,jade chynoweth,anton poriazov,joel shock,steve humphreys,ayman samman,jaswant dev shrestha,nick court,christopher boyer,john michael herndon,christopher sciueref,andrei claude,peter ferdinando,wayne dalglish,ıgal naor,vincent walsh,ben turner,andrew tiernan,callan mulvey,mark killeen,peter mensah


yapımcılığını zack snyder,jon jashni,bernie goldmann,gianni nunnari,mark canton,thomas tull,deborah snyder,craig j. flores,frank miller yapmıştır. filmin diğer adı 300: rise of an empire

 

(↓) resim için tıklayınız (↓)

eyvallah demek

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "eyvallah demek" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."eyvallah demek" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

eyvallah demek nedir, eyvallah demek ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

eyvallah demek nedir? eyvallah demek ne demek, eyvallah demek eş anlamlısı, eyvallah demek anlamı, eyvallah demek açıklaması, eyvallah demek ile ilgili bilgi, eyvallah demek kelimesinin anlamı, eyvallah demek hakkında bilgi, eyvallah demek kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, eyvallah demek sözcüğü ne anlama gelmektedir, eyvallah demek kelimesinin eş anlamlısı, eyvallah demek wikipedia, eyvallah demek sözcüğünün eş anlamlıları...

eyvallah demek nedir? eyvallah demek ne demek?
1. hoş görerek kabul etmek veya edilmek
"benden eyvallah! yarın erkenden yola çıkacağım, diyerek kalktı." - n. cumalı
2. hoşça kalın, sağlıcakla kalın demek

vicdansızlık

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "vicdansızlık" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."vicdansızlık" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

vicdansızlık nedir, vicdansızlık ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

vicdansızlık nedir? vicdansızlık ne demek, vicdansızlık eş anlamlısı, vicdansızlık anlamı, vicdansızlık açıklaması, vicdansızlık ile ilgili bilgi, vicdansızlık kelimesinin anlamı, vicdansızlık hakkında bilgi, vicdansızlık kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, vicdansızlık sözcüğü ne anlama gelmektedir, vicdansızlık kelimesinin eş anlamlısı, vicdansızlık wikipedia, vicdansızlık sözcüğünün eş anlamlıları...

vicdansızlık nedir? vicdansızlık ne demek?
1. isim vicdansız olma durumu
2. vicdansızca davranış

Flashdance filmi

flashdance filminin orjinal ismi flashdance özeti, konusu, oyuncuları, yönetmeni, yorumları ve hakkındaki tüm bilgiler

flashdance -

dans,dram,müzikal,romantik türünde bir filmdir. filmin yönetmeni adrian lyne senaristi joe eszterhas , thomas hedley jr. 1983 - abd yapımı bir film izleyeceksiniz. film 95dk sürmektedir.

flashdance filmi konusu


flashdance filmi oyuncuları ve flashdance kadrosu
jennifer beals,michael nouri,lilia skala,kyle t. heffner,belinda bauer,matt landers,frank pesce,micole mercurio,ann muffly,debra gordon,crazy legs,joe shelby,robert wuhl,cynthia rhodes,richard fritz,lee ving,sunny johnson,ron karabatsos


yapımcılığını jerry bruckheimer,peter guber,don simpson,jon peters,lynda obst,tom jacobson yapmıştır. filmin diğer adı

 

(↓) resim için tıklayınız (↓)

Mustafa Hakkında Her Şey filmi

mustafa hakkında her şey filminin orjinal ismi mustafa hakkında her şey özeti, konusu, oyuncuları, yönetmeni, yorumları ve hakkındaki tüm bilgiler

mustafa hakkında her şey -

dram,suç türünde bir filmdir. filmin yönetmeni çağan ırmak senaristi çağan ırmak 2004 - türkiye yapımı bir film izleyeceksiniz. film 119dk sürmektedir.

mustafa hakkında her şey filmi konusu
mustafanın örnek bir yaşamı vardır. iyi bir işi mükemmel bir eşi dünya güzeli bir çocuğu vardır.fakat bu eşşiz yaşamı bir kazayla aniden darmadağın olur. karısı yabancı bir adamla trafik kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmiştir. sır dolu yabancı ise hastaneye kaldırılır.mustafa karısının adamla olan ilişkisini öğrenince çılğınca bir plan yapar.taksi şöförü fikreti kaçırıp şehirden uzak biryere götürür ,böylece karısının gizli yaşamı hakkındaki detayları zorlada olsa öğrenecektir. fakat bu gerilim dolu ilişki sonucu kendi hakkında da bazı gerçeklerin farkına varacaktır. ve olaylar kısa sürede kontrolden çıkar.

mustafa hakkında her şey filmi oyuncuları ve mustafa hakkında her şey kadrosu
fikret kuşkan,nejat işler,yaman tarcan,başak köklükaya,zeynep eronat,şerif sezer,borgahan gümüşsoy,özhan sargın,arda seçgün,bülent seyran,kutay köktürk,ferit aktuğ,sevgi onat,bedia ener,ümit gözgü,selçuk gürmeriç,gökhan seyhan,nurhan yılma,tuncay kaynak,tibet çelik,sena taşkapılıoğlu,hikmet akay,ece özgenel,demet pakyüz,müge sınar,orhan gürses,nesime alış,halil sarıdiken,vahdet çakar,emre başak


yapımcılığını abdullah oğuz yapmıştır. filmin diğer adı

 

(↓) resim için tıklayınız (↓)

harfiyen

media sözlük (mediasozluk.com) olarak bu yazımızda "harfiyen" kelimesinin, atasözünün ve deyiminin sizlere kısa bir açıklamasını sunuyoruz."harfiyen" deyiminin kısaca anlamı, açıklaması, örnek cümleleri ve hikayesi hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

harfiyen nedir, harfiyen ne demek, kökeni, türk dil kurumu tdk türkçe deyimler sözlüğüne göre ne anlama gelir.

harfiyen nedir? harfiyen ne demek, harfiyen eş anlamlısı, harfiyen anlamı, harfiyen açıklaması, harfiyen ile ilgili bilgi, harfiyen kelimesinin anlamı, harfiyen hakkında bilgi, harfiyen kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, harfiyen sözcüğü ne anlama gelmektedir, harfiyen kelimesinin eş anlamlısı, harfiyen wikipedia, harfiyen sözcüğünün eş anlamlıları...

harfiyen nedir? harfiyen ne demek?
1. zarf harfi harfine
"daha sonra olacakları harfiyen bilmeme rağmen, ben bile kıvanç duyardım o an orada bulunmaktan." - e. şafak


harfiyen kelimesi geçen yazılar

black hills
mitolojisinde yer alan sıradağın ingilizce adı black hills -«kara tepeler»- doğrudan dağın lakotaca adının -pahá sápa- harfiyen çevirisinden gelir.

nunamiutlar
haftalarca hatta aylarca kalmak üzere yapılan ve yanları ile üstü yosunlu toprak kesekleriyle kaplanan ivrulik -harfiyen «yosunlu» http://www.

andrás kuttik
1- itaat 2- iyi tavır ve hareket 3- arkadaşlık havası 4- verdiğim talimatları inanarak, harfiyen yerine getirme duygusu" "oyuncuları

yakup şevki subaşı
planını çok riskli ve tehlikeli bulduğu için şiddetle itiraz etmiş, ancak yine de verilen emirleri, biri hariç, harfiyen yerine getirmiştir.

la noche triste
montezuma cortes’in isteklerini harfiyen yerine getirirken halkının işgalcilere karşı isyan etmesini de önlemeye çalışarak tanrıların
Media Sözlük - Format - Künye - İletişim - tv yayın akışı - dizi izle - Medya Sözlük
Yukarı Çık